ตารางมหกรรมดนตรี 30 ปีคาราบาว

จังหวัดที่แสดง / ต้นทาง

วันแสดง

วัน

สถานที่

ลงทะเบียน

1 สุพรรณบุรี 01/04/2554 ศุกร์ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
2 กาญจนบุรี 07/04/2554 เสาร์ สนามกีฬากลาง (สนามซ้อม)  
3 ปทุมธานี 07/04/2554 พฤหัสบดี ลานเอนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง อ.เมือง  
4 สิงห์บุรี 09/04/2554 จันทร์ หาดทรายเมืองอินทร์ อำเภออินทร์บุรี  
5 นครราชสีมา 19/04/2554 อังคาร ลานตรงข้ามห้าง Big C  
6 ขอนแก่น 21/04/2554 พฤหัสบดี สนามหน้าศาลากลาง  
7 ยโสธร 24/04/2554 อาทิตย์ ลานบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่  
8 อุบลราชธานี 26/04/2554 อังคาร ลานหน้าศาลากลาง (เก่า)  
9 มุกดาหาร 29/04/2554 ศุกร์ สนามหน้าศาลากลาง  
10 นครพนม 02/05/2554 จันทร์ สนามโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
11 บึงกาฬ 04/05/2554 พุธ โรงเรียนบึงกาฬ  
12 หนองคาย 07/05/2554 เสาร์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง  
13 เลย 09/05/2554 จันทร์ สนามหน้าศาลากลาง  
14 พิษณุโลก 12/05/2554 พฤหัสบดี โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ  
15 อุตรดิตถ์ 14/05/2554 เสาร์ สนามกีฬาจังหวัดหรือสนามโรงเรียนเตรียมอุดม  
16 เชียงราย 18/05/2554 พุธ สนามบินเก่า  
17 ลำปาง 21/05/2554 เสาร์ สนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง (สวนสาธารณะเวียงตะกอน)  
18 น่าน 24/05/2554 อังคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
19 แพร่ 26/05/2554 พฤหัสบดี สนามกีฬา อบจ. แพร่  
20 ตาก 29/05/2554 อาทิตย์ สนามกีฬาตากสิน  
21 อุทัยธานี 01/06/2554 พุธ สนามโรงเรียนหนองฉางวิทยา  
22 พระนครศรีอยุธยา 03/06/2554 ศุกร์ ศูนย์ฝึก รด. ด้านหลัง เจดีย์พระศรีสุริโยทัย  
23 เพชรบุรี 07/06/2554 อังคาร ลานตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
24 ชุมพร 11/06/2554 เสาร์ สนามโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  
25 สุราษฎร์ธานี 14/06/2554 อังคาร สนามหน้าศาลากลาง  
26 นครศรีธรรมราช 16/06/2554 พฤหัสบดี สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  
27 สตูล 18/06/2554 เสาร์ สนามบินกองทัพอากาศ อ.เมืองฯ จ.สูตล  
28 สงขลา 20/06/2554 จันทร์ สนามค่ายเสนาณรงค์  
29 พัทลุง 28/06/2554 อังคาร สนามหน้าศาลากลาง  
30 ตรัง 30/06/2554 พฤหัสบดี สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  
31 กระบี่ 04/07/2554 จันทร์ สนามกิตติธรกุล (หลัง สนง.เทศบาล)  
32 ภูเก็ต 06/07/2554 พุธ สนามชัย  
33 พังงา 08/07/2554 ศุกร์ สนามหลังโรงเรียนอนุบาลพังงา  
34 ระนอง 11/07/2554 จันทร์ สนามโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60  
35 ประจวบคีรีขันธ์ 14/07/2554 พฤหัสบดี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลาง  
36 นครปฐม 18/07/2554 จันทร์ สนามฟุตซอล Eazy Club  
37 อ่างทอง 20/07/2554 พุธ สนามโรงปูน ป.เจริญวิเศษดี อ.วิเศษชัยชาญ  
38 พิจิตร 22/07/2554 ศุกร์ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร  
39 ลำพูน 25/07/2554 จันทร์ สนามบริษัทยาสูบสากล  
40 แม่ฮ่องสอน 29/07/2554 ศุกร์ สนามกีฬาจังหวัด  
41 เชียงใหม่ 02/08/2554 อังคาร กาดเชิงดอย  
42 พะเยา 04/08/2554 พฤหัสบดี สนามข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา  
43 สุโขทัย 07/08/2554 อาทิตย์ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
44 กำแพงเพชร 09/08/2554 อังคาร ลานข้างสถานี บขส.  
45 นครสวรรค์ 11/08/2554 พฤหัสบดี บึงบรเพ็ด  
46 ชัยนาท 14/08/2554 อาทิตย์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลาง  
47 ลพบุรี 16/08/2554 อังคาร สนามโรงพยาบาลอานันทมหิดล  
48 สระบุรี 19/08/2554 ศุกร์ สนามหน้าเทศบาลสวนดอกไม้ เสาไห้  
49 ชลบุรี 21/08/2554 อาทิตย์ สนามแข่งรถบ้านสวน (เส้นบายพาสส์)  
50 ฉะเชิงเทรา 23/08/2554 อังคาร สนามสี่แยกคอมเพล็กซ์  
51 สมุทรสาคร 10/09/2554 เสาร์ สนามฟุตบอลมหาชัยวิลล่า  
52 นนทบุรี 12/09/2554 จันทร์ สนามโครงการเมืองใหม่สมบัติบุรี  
53 นครนายก 14/09/2554 พุธ สนามข้างศาลากลางจังหวัด  
54 ปราจีนบุรี 16/09/2554 ศุกร์ ลานกิจกรรม 304 พลาซ่า อ.ศรีมหาโพธิ  
55 สระแก้ว 19/09/2554 จันทร์ สี่แยกสระแก้ว  
56 สุรินทร์ 29/09/2554 พฤหัสบดี สนามแสดงช้าง ลงทะเบียน
57 ร้อยเอ็ด 01/10/2554 เสาร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ลงทะเบียน
58 มหาสารคาม 03/10/2554 จันทร์ สนามหน้าศาลากลาง ลงทะเบียน
59 อำนาจเจริญ 06/10/2554 พฤหัสบดี สนามหน้าศาลากลาง ลงทะเบียน
60 ศรีสะเกษ 09/10/2554 อาทิตย์ สนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงทะเบียน
61 กาฬสินธุ์ 12/10/2554 พุธ สนามกีฬากลาง (สนามซ้อม) ลงทะเบียน
62 สกลนคร 15/10/2554 เสาร์ สนามกีฬาเทศบาลเมือง  
63 อุดรธานี 17/10/2554 จันทร์ ทุ่งศรีเมือง  
64 หนองบัวลำภู 19/10/2554 พุธ สนามนเรศวร  
65 ชัยภูมิ 21/10/2554 ศุกร์ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า  
66 เพชรบูรณ์ 24/10/2554 จันทร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
67 ตราด 28/10/2554 ศุกร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
68 จันทบุรี 31/10/2554 จันทร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

DAY OFF+WORLD TOUR

 

จังหวัดที่แสดง / ต้นทาง

วันแสดง

วัน

สถานที่

ลงทะเบียน

69 ศรีสะเกษ 09/10/2554 อาทิตย์ สนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงทะเบียน
70 กาฬสินธุ์ 12/10/2554 พุธ สนามกีฬากลาง (สนามซ้อม) ลงทะเบียน
71 สกลนคร 15/10/2554 เสาร์ สนามกีฬาเทศบาลเมือง  
72 อุดรธานี 17/10/2554 จันทร์ ทุ่งศรีเมือง  
73 หนองบัวลำภู 19/10/2554 พุธ สนามนเรศวร  
74 ชัยภูมิ 21/10/2554 ศุกร์ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า  
75 เพชรบูรณ์ 24/10/2554 จันทร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
76 ตราด 28/10/2554 ศุกร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
77 จันทบุรี 31/10/2554 จันทร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
78 ระยอง 02/11/2554 พุธ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
79 ราชบุรี 05/11/2554 เสาร์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
80 สมุทรปราการ 08/11/2554 อังคาร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

DAY OFF+Expo

 

จังหวัดที่แสดง / ต้นทาง

วันแสดง

วัน

สถานที่

ลงทะเบียน

81 สมุทรสงคราม 11/12/2554 อาทิตย์ ลานหลังโชว์รูม Honda สมุทรสงคราม  
82 บุรีรัมย์ 29/12/2554 พฤหัสบดี สนาม ไอ-โมบาย  
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s